15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 10:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 10:49, số lượt xem: 121

Tập trung việc chính yếu!! Đừng thua,
Nhà thờ Thiên Chúa im phăng phắc,
Có biết bao người đi theo đạo,
Vui buồn!! Cũng có người làm thinh.

Tp.HCM, 8/4/2021