15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/06/2021 10:46, số lượt xem: 88

Cái Am, miếu nhỏ của chùa,
Phụ vào góp sức mỗi mùa phất lên.
Còn trẻ luôn cảnh u hoài,
Làm điều nông nỗi dễ hoài phạm quy.
Có am hiểu thì nặng tình,
Người phu phục dịch giúp mình lao công.
Mặt chù ụ, đống chất đầy,
Pham vi giới hạn cúng quà đầy mâm.

Tp.HCM, 24/05/2021