25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/05/2021 13:28, số lượt xem: 84

Thua thì buồn, được lợi rồi cũng buồn,
Người lúc buồn vui miệng chửi cũng thường,
Đời là lư hương cùng với bàn thờ,
Sao tiếng chuông chùa vang buồn ời ợi.
Khi chơi hỏi: Xởi lởi hoà đồng không?
Tiếng các chư kéo dài buồn ời ợi,
Đừng lờ mặt nha bá quan văn võ,
Hỏi: Là người chứ đâu phải Đười Ươi.
Miệng khi nói được là nhờ cái lưỡi,
Cuộc chơi sao mà nặng tiếng thù hằn.

Tp.HCM, 2/5/2021