25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/07/2021 15:57, số lượt xem: 116

Chính vì đùa giỡn,
Nhìn đời mơn mởn,
Dẫn đến trớ trêu.
Bao nhiêu chế giễu,
U mê tiêu điều.
Chọc gái trinh mếu,
Chọc cho gái kêu,
Chinh phục tình yêu.
Ăn nhai trếu tráo,
Đều bị trệu trạo,
Thiên hạ cười chê.
Tối dạ u mê,
Giả bộ mất trí.
Nhờ (nh) vậy có lý,
Gái trinh tình luyến,
Sắc đẹp còn nguyên.

Tp.HCM, 14/7/2021