15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/11/2021 15:02, số lượt xem: 60

Rừng lâm chả thiếu cây nào,
Tham lam từng quả, càu nhàu và thâm.
Giành giựt nhau lấy miếng ăn,
Lâm li bi đát, thấy căng quá chừng.

Tp.HCM, 24/11/2021