15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/05/2022 17:54, số lượt xem: 46

Trẻ học đài sang trọng,
Quân còn nhỏ lông nhông,
Đần cả người hào phóng,
Quai bị, bị sưng phồng.

Tp.HCM, 1/5/2022