15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/02/2022 10:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 11/02/2022 11:00, số lượt xem: 60

Trước và hậu covid vẫn vậy,
Thời nào? Cũng nghĩ sẽ lên mây!!
Lúc buồn, ai cũng khóc vậy thôi!!
Thời đại covid còn bối rối,
Bàn tay khối óc chẳng lôi thôi.
Nước suối trong rừng, chảy róc rách,
Thành thị nông thôn còn bị ách,
Nạn này, không khéo rách banh chành.

Tp.HCM, 10/2/2022