15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/10/2021 15:15, số lượt xem: 73

Đu đưa cây trái cuộc đời ta,
Không phải xà đơn, cũng hít xà,
Trưởng thành ngàn năm, tu nghiệt ngã,
Ngàn năm tu mãi, có cây đa.

Tp.HCM, 3/10/2021