15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/05/2021 12:08, số lượt xem: 90

Chôm chôm, đu đủ vườn nhà,
Sợ nhà không có người lo chu toàn.
Chôm chôm, đu đủ có đầy,
Miệng thì đôm đốp vỗ tay vui cười.

Tp.HCM, 25/05/2021