25.00
1 người thích
Đăng ngày 23/04/2021 15:45, số lượt xem: 111

Ngọc bích được bít kín tường,
Miệng mếu máo, mặt thì xanh,
Hổng còn chút máu nữa đâu,
Báo tin kho báu vật nè,
Tin bậy thì hay mích lòng.

Tp.HCM, 22/4/2021