15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/09/2021 15:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 15/09/2021 10:26, số lượt xem: 88

Chống Covid dài gần hai năm,
Thế giới chết hơn bốn triệu người.
Dịch Covid, Delta còn biến thể,
Chích nhiều mũi vác-xin cho người.
Ý chí hiện nay chỉ trông chờ,
Chỉ thị và cách ly,
Dộng mạnh vào con Covid.

Covid sẽ bị chết tan đi,
Dịch Covid sẽ được đẩy lùi,
Mong chờ ông trời thương xót,
Từ thiện y tế nặng nghĩa tình.
Dù, y tế gặp đường dích dắc,
Nhưng anh chị y tá ngành y,
Đều chờ nhận vác-xin chích ngừa.
Một ngày, cơn dông Covid tắt,
Thế giới sẽ bừng sáng sắc xuân.

Tp.HCM, 26/7/2021