25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2021 10:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 13/04/2021 13:11, số lượt xem: 166

Chấm điểm rồi gọi em lên bảng.
Chói lói là em!! Tạo làm sao?
Đừng từ chối lời giáo viên.
Gậm chữ không đứt, lại khổ nhiều.
Mất kiến thức!! Còn chậm tiêu.
Gói ghém làm chi chữ nghĩa nhiều.
Chọi nhau, hơn nhau đầu ai yếu?
Tặng thầy làm chi, nhung gấm nhiều?

Tp.HCM, 8/4/2021