35.00
1 người thích
Đăng ngày 06/08/2021 14:19, số lượt xem: 109

Được lợi mà chẳng an nhàn,
Lời ru sớm tối càng buồn à ơi.
Tiền đồ xán lạn tương lai,
Lao vào công việc mấy ai an nhàn.
Việc nặng nhọc, có ngày rời,
Người, đâu là thánh? Buông lơi thân tàn.
Ời ợi... nhớ tiếng hát ru,
Trở về thơ ấu mù đâu biết gì.
Lan can trước gió ban trưa,
Nhớ về thời nhỏ mà mưa khóc ròng.

Tp.HCM, 6/8/2021