25.00
1 người thích
Đăng ngày 17/07/2021 08:17, số lượt xem: 84

Gái mất trinh ở trong tù,
Hoạ tai đất nước, lời trù nguy cơ.
Chẳng còn tin, cho dù thề,
Lấy trai tinh dịch, gái mê làm hoài.
Trong tù tru tréo kêu la,
Thứ trai gái mại lấy ma làm tình.
Tờ trình, báo cáo hôm nay,
Tu tâm chẳng có, rất hay phàn nàn.

Tp.HCM, 17/7/2021