15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/02/2022 12:13, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 15/02/2022 12:31, số lượt xem: 125

Còn dối gian nhiều. Còn dối gian rất nhiều.
Giấu chi? Cố làm!! Chẳng thành!! Được gì?
Mệt không nghỉ ngơi, chẳng nghỉ ngơi.
Mệt nói lời? Tình ơi xin dừng!!

Mệt nghỉ, vẫn làm. Chẳng nói, cứ làm.
Tình nghỉ ngơi. Che kín lời.
Tình nói giã từ. Còn có lối mòn.
Giờ có chung? Hai lối đi.
Tình nói giã từ. Còn có lối mòn.
Chung đường đành xa nhau.

Tình dối gian nhiều. Có nói, mệt quá nhiều.
Tình đành xa. Còn dối gian nhiều.
Dám nào nói đâu.

Tp.HCM, 14/2/2022