35.00
1 người thích
Đăng ngày 20/07/2021 20:53, số lượt xem: 99

Đất nước kiệt quệ hết nhân tài,
Còn hớm có hay?
Ân huệ quốc bao nhiêu, có hợm?
Kiểm người Thừa Thiên Huế có hờm?

Tp.HCM, 20/7/2021