25.00
1 người thích
Đăng ngày 01/05/2021 10:35, số lượt xem: 87

Còn trẻ nói dùng từ hoa mỹ,
Khi ngủ, ngã mũ nón nghỉ ngơi,
Làm gì cũng tỉ mỉ,
Tuổi còn trẻ không hiểu ngũ hành,
Ruột rà và tình máu mủ,
Suy nghĩ bận tâm chi, ích gì?

Tp.HCM, 1/5/2021