15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/09/2021 10:03, số lượt xem: 39

Đen đủi, tốt, xấu, vận thời,
Có tiền mất trắng, mộc mời làm chi.
Đuổi theo kiếp phận giàu sang,
Hổng chừng, kiếp sống lang thang hằng ngày.
Kiếp của tui chẳng diệu huyền,
Đời còn cổ điển, tuyên dương chẳng màng.

Tp.HCM, 12/9/2021