15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/10/2021 12:15, số lượt xem: 62

Đù đờ, cũng có người thích ta,
Đu đưa huyền bí, dù là ma,
Tu viện phật, thánh, cũng thích mà.
Ta không bao giờ chơi bồ đà,
Ngục tù, cũng không phải là ta,
Cây đa, toả bóng mát cho ta,
Tà dâm, u ám, ta cũng xa,
Đu đưa dưới đa, bóng mát mà.

Tp.HCM, 3/10/2021