25.00
1 người thích
Đăng ngày 12/09/2021 13:45, số lượt xem: 63

Ánh sáng sẽ sáng soi,
Tâm duy ý chí!
Đời người có một chữ Tâm.
Uý lạo, được thì sẽ có danh,
Vì, có tấm lòng vàng!
Biết sẻ chia, biết an ủi.
Anh hào nghiệp lính,
Có duy ý chí, sẽ được sắc phong.
Uy danh làm tiếng!
Vẫn sáng, dù mặt trời chiếu ánh sáng dật dờ.

Tp.HCM, 20/8/2021