25.00
1 người thích
Đăng ngày 25/08/2022 08:27, số lượt xem: 50

Ngày mai, lá úa sẽ tàn,
Nghĩ? Hồn man mác, lâng lâng đượm buồn.
Ai về cát bụi? Cũng tàn!!
Tài nào đức độ? Cũng an phận bài.
Ngàn đời, lá úa mãi tàn,
Mãn chiều xế bóng, tài nào giữ đây?

Tp.HCM, 25/8/2022