35.00
1 người thích
Đăng ngày 24/04/2021 16:29, số lượt xem: 204

Chữ trung đi mãi cuối đời,
Mang theo tri thức mộc mời thanh danh.
Đung đưa trên võng đang nằm,
Đun sôi trà rượu, măm măm bếp nhà.
Chồi non chờ hạt gieo mầm,
Hạt đều bén rễ nảy mầm xanh tươi.

Tp.HCM, 24/4/2021