25.00
1 người thích
Đăng ngày 01/07/2021 08:33, số lượt xem: 79

Trâm cài tóc xoã trên đầu,
Đi tìm tri kỷ, vài câu tâm tình.
Lòng buồn nên mới...đâm ra...,
Tìm người khuây khoả, sợ mình cô đơn.

Tp.HCM, 1/7/2021