15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/11/2021 15:36, số lượt xem: 73

Làm vua khó lắm hổng được đâu,
Mong chờ làm chi cảm thấy lâu.
Chỉ vì muôn tâu bệ hạ,
Mà cuộc đời bị lăng mạ nhục hình.
Vì đời còn thói nói bậy bạ,
Có nhiều hệ luỵ và phiền hà.

Tp.HCM, 16/11//2021