15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/10/2021 09:51, số lượt xem: 29

Chiêm Thành vương quốc Chăm Pa,
Những ngày lễ lớn hội ta cúng đình.
Điềm nhiên bình thản, lo gì!!
An Nam chinh phục mọi khi sum vầy.
Bằng Vương La (991-997), Cu Thi Lợi,
Lên ngôi mới đó, nhờ Lê Đại Hành.
Đinh ninh đánh nước cờ hiềm khích,
Chìm đắm nhà Tống, Lưu Kỳ Tông.
Đi lên đế quốc, đời êm ái,
Tương lai, sử phía trước chình ình.

Tp.HCM, 27/9/2021