25.00
1 người thích
Đăng ngày 05/07/2021 09:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 05/07/2021 10:01, số lượt xem: 78

Vừa sàm ngôn ngữ,
Vừa thiếu đứng đắn.
Sàm sỡ phụ nữ,
Thường sờ, rờ chạm,
Quấn quýt như sam,
Ngã hổng chia lìa.

Tp.HCM, 4/7/2021