25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/05/2021 11:19, số lượt xem: 118

Quanh năm cháy túi,
Túi rỗng bùi ngùi.
Không còn ăn Nui,
Mà nghĩ mình giàu?
Lo cho người khác?
Không tiền mà nuôi!!
Tắm không có nước,
Cúp nước sinh hoạt.

Nắm tiền trong tay,
Chức to quan lớn?
Hãy nghĩ phận tui,
Hãy nghĩ phận mình?
Tiền lương nhiều quá,
Chất cao như núi!!
Tối tăm mù mịt?

Tp.HCM, 21/05/2021