15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/09/2021 12:26, số lượt xem: 77

Niềm tin chẳng biết tin ai?!!
Tôi là cấp dưới, còn ai trên mình.
Phận người cấp dưới phải tin,
Số tôi phải chịu linh tinh vậy hoài.
Khổ hạnh, tôi kiếp nào ngoi?
Tôi mà tin nó, lẻ loi tôi rồi?
Ở dưới hổng lẽ..., chịu hoài?
Cái đà danh vọng, nguyện hoài không phai.

Tp.HCM, 24/9/2021