35.00
1 người thích
Đăng ngày 28/04/2021 16:31, số lượt xem: 102

Tất cả đoàn đều là tiên.
Làm tiên được ai cũng sướng.
Vì làm tiên ai cũng thích.
Nên tất cả ăn ở không!!
Cứ có công là điền vào.
Trong lòng nhiều điều toan tính.
Đa đoan những phận đàn bà.
Lấy được tiền là hổng điên.
Toàn là mơ điều ảo tưởng.

Tp.HCM, 27/4/2021