15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/01/2022 17:36, số lượt xem: 40

Nhớ ngày nào tuổi còn thơ,
Dạo chơi quanh phố và mơ mộng nhiều.
Ở nơi đâu đó, có khi,
Mặt ngầu, đay đảy nhu mì không thua.
Trẻ thời, thường có tánh hay!!
Sinh ra, bản tính có ngay từ đầu.
Trà còn có ướp Hoa Ngâu,
Đời còn quyết định!! Có đâu kiếp đày?

Tp.HCM, 11/1/2022