25.00
1 người thích
Đăng ngày 02/07/2021 14:55, số lượt xem: 130

Đang chiếu tướng!!
Nhìn mà già chín mọng đi nhiều,
Vai trò chính nghĩ nhiều chiều,
Để dành nhín chút tuyệt chiêu.
Còn chìn-h ình, nghĩ, rồi chì chiết dằn vặt,
Bao nhiêu thần sắc, nhíu mặt mày chau.

Tp.HCM, 2/7/2021