15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/11/2021 06:56, số lượt xem: 71

Lúc căng, cái cốc cũng quăng,
Quốc gia mất nước chả ngăn được cùng.

Tp.HCM, 23/11/2021