15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/11/2021 18:13, số lượt xem: 43

Tăng máu... cằn cặt gắt gỏng hoài,
Mà, bệnh tình chẳng chút nguôi ngoai.

Tp.HCM, 14/11/2021