25.00
1 người thích
Đăng ngày 15/12/2021 13:50, số lượt xem: 53

Buồn thì...kiếm Đảo Sinh Tồn,
Lù đù gì? Mãi thả hồn trời, mây.
Người Nam ở xứ Việt Nam,
Học xong, lam lũ lũ lam ngàn đời.
Ra đời, kiếm việc nào làm?
Dốt thì bán nước!! Cũng cam phận đời.

Tp.HCM, 15/12/2021