15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/09/2021 08:17, số lượt xem: 85

Đi gánh gióng quang triên-g,
Tri hô thật cuồng điên.
Ri, lại bảo thế này,
Tri kỷ có mấy ai.

Tp.HCM, 3/9/2021