45.00
1 người thích
Đăng ngày 30/05/2021 11:55, số lượt xem: 165

Liêm chính là ngay thẳng, chín chắn,
Nếu nợ đời thì trả cả đời.
Trong công việc là, chớ có nịnh,
Chinh phục được thì nặng nghĩa tình.
Bên ni bên nớ, kế cái chợ,
Má núng nính ăn no mập tròn.

Tp.HCM, 30/05/2021