25.00
1 người thích
Đăng ngày 03/10/2021 15:35, số lượt xem: 100

Đời ta là chim Cu Gáy, bay xa,
Chớ là, chim Tu Hú, quỷ là ma,
Hoà ca hát hò, tình dân tộc ta.

Tp.HCM, 3/10/2021