15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/09/2021 14:19, số lượt xem: 69

Mửa mật, chịu đựng không nổi,
Bay la cành ổi sang mận, cành đào.

Tp.HCM, 19/9/2021