35.00
1 người thích
Đăng ngày 02/05/2021 16:25, số lượt xem: 114

Chạy xe ngoài đường nắng chang chang,
Đổ xăng né nắng nóng mùa hè,
Lửa đốt thiêu người như xé xác,
Điện năng như lửa phựt cây xăng,
Mau xắng xở làm nhanh sốt sắng,
Cùng ne về quán nước lề đường.

Tp.HCM, 1/5/2021