15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/07/2021 18:08, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 15/07/2021 16:30, số lượt xem: 100

Tin lan truyền đi xa,
Phải nói như thế là?
Nối cho tình liền ạ.

Một là toi mạng,
Tôi cũng như bạn.

Đừng câm nín,
Giữ uy tín!!
Lời hứa và đức tin.

Noi gương điều hay!!
Nhớ học lẽ phải.

Nhớ lúc nhỏ nằm nôi,
Buộc tàu chặt lòi tói,
Thì người không u tối.

Nhà chính trị Lê-Nin,
Trưởng thành còn phải học.

Tp.HCM, 13/7/2021