15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/11/2021 14:52, số lượt xem: 72

Cơn mộng mị giấc chiêm bao,
Ngàn tinh tú, sáng ánh sao.
Cơn mộng mị giấc chiêm bao,
Thật sáng ngời, nhờ biết bao.
Dù, còn mờ trong ánh mắt,
Vẫn ịnh lên màu trắng, sắc lung linh.
Mịn làn da vàng, trắng sáng,
Tông vàng, gam ánh sắc trắng cùng màu.
Tịnh yên giấc ngủ, dồn vào mông,
Minh vương là chúa tể trong Mộng,
Tọng dồn mọi thứ, ngủ đang trông.

Tp.HCM, 11/11/2021