15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/08/2021 13:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 17/08/2021 13:50, số lượt xem: 76

Ở trong ỏng ẹo và trơ,
Ơ kìa, tổ ong ở trỏng!!
Ong ong làm trở mật thơm ngon.

Tp.HCM, 13/8/2021