15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/04/2021 15:12, số lượt xem: 121

Mùa cây hoa trái chín chửa?
Nỗi lo chính yếu chưa lo chu toàn.
Mùa cây hoa trái chín rồi,
Nỗi lòng chan chứa nồi cơm no cùng.
Chỉn chu rồi!! Trách cái gì?
Làm sai mới chỉnh việc cho vuông tròn.
Chỉ e, đừng có ngược xuôi,
Việc mình mình nhớ, việc tui tui làm.

Tp.HCM, 17/4/2021