15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/08/2021 17:24, số lượt xem: 123

Mèo trèo cây nặng đu đưa,
Mù khơi sáng sớm, tỏ vừa ban đêm.
Đeo hũ mắm cá nặng tình,
Trí thì mưu mẹo, tinh khôn khó lường.
Cá đù, khô của mụ bà,
Mèo đèo đi cả, món ăn cho mèo.

Tp.HCM, 14/8/2021