15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/07/2021 14:22, số lượt xem: 92

Đến đường cùng phải liều, chó cùng rứt giậu,
Lúc chó cậy gần nhà thì thuận lợi hung hăng.
Buồn thì rủa chó chết,
Ế thì rủa chó điên.

Tp.HCM, 25/7/2021