25.00
1 người thích
Đăng ngày 07/09/2021 18:29, số lượt xem: 72

Đã luỵ thì cũng phải cần,
Cho dù kiếp sống tình bần thẳm hiu.

Tp.HCM, 6/9/2021