15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/05/2021 09:43, số lượt xem: 181

Loa loa miệng đời loan tin báo,
Vậy mà làm chết biết bao người.
Còn hơn mũi lê tờ (t) giấy trắng,
Đâm vào người choán chỗ chết ngay.
Người hay tin chỉ nghe loáng thoáng,
Lạnh lùng i tờ (t), bắt đầu chê.
Có người chịu cảnh lết ăn xin,
Mất lòng tin cãi nhau choang choảng.

Tp.HCM, 5/5/2021