25.00
1 người thích
Đăng ngày 09/11/2021 14:04, số lượt xem: 56

Đoàn người lợi ích nhóm này,
Đám đông thấy vậy, xông vào như heo.
Cuộc đời đã có loạn rồi,
Tiên Hoàng gỡ rối, họ Đinh huy hoàng.

Tp.HCM, 9/11/2021