25.00
1 người thích
Đăng ngày 23/01/2023 20:08, số lượt xem: 41

Chị lo ruộng lúa bạt ngàn,
Chị lo cái chạn cá đầy dưới ao.
Tính thường chì chiết đắng cay,
Bất nghì dằn vặt miệt mài không đâu.
Thả hồn, ngạn tả hữu sông,
Anh chàn-g nghị sự thường mong. Chị liền...

Tp.HCM, 23/1/2023