15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/11/2021 14:52, số lượt xem: 50

Nhìn sơ qua, lâm như đám rừng,
Lâm vào tình thế cũng đã từng.
Sao phải ra ma? Ai có tội?
Thiên lôi lấy gậy đập mấy roi.
Tậm tịt không biết cũng như không,
Lâm chung, giây phút rất nặng lòng.
Đời tôi phải lội vùng ngập nước,
Chữ tâm xem ra, còn có phước.

Tp.HCM, 10/11/2021